Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2014

cuts
Warto inwestować w siebie – ale nie kończąc dziewięć szkół czy ucząc się sześciu języków, tylko zaprzyjaźniając się ze sobą!
— Ewa Woydyłło
Reposted fromswojszlak swojszlak viarevalie revalie
cuts
Tak bardzo walczę o życie, że nie mam czasu żyć.
— Witaj w klubie
cuts
W życiu każdej kobiety nadchodzi taki czas, że musi zdecydować, ile ma lat i tego już się trzymać.
cuts
Jedyne co mamy to zapał, co topnieje jak lód.
— Miuosh - Bez pożegnania.

March 28 2014

cuts
Reposted fromszopkowa szopkowa viavogue vogue
cuts
Reposted fromuhuh uhuh viavogue vogue
cuts
7029 e772
                                                                     /Jolliegirl 
Reposted fromJolliegirl Jolliegirl
cuts
Reposted frombethgadar bethgadar viamolkoholic molkoholic
5303 7e3f 500

kill-with-the-heart:

Created by Leigh Dyer at the chess square at Butler’s Gap in George Street, Old Town, Hastings, East Sussex, UK.

Reposted fromfasel fasel viamolkoholic molkoholic
cuts
7271 b325
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viamolkoholic molkoholic
8390 83d6

e4rthy:

Enamored Poznan, Poland by ewitsoe

Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viamolkoholic molkoholic
cuts
Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą
— Lidia Jasińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszalony-virus szalony-virus
cuts
4829 64ce 500
Marcin Świetlicki, O.

March 24 2014

cuts
8855 8d7a
cuts
Wiesz czego najbardziej żałuje? Że nie zrobiłeś nic żeby mnie zatrzymać. 
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viainyou inyou

March 23 2014

2215 f724
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabeinthe beinthe
cuts
6383 7b1d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamarlboro marlboro
cuts
6325 4ff4
Reposted fromagataaa agataaa viaangeliquee angeliquee

March 20 2014

cuts
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaemeraldgirl emeraldgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl